Onze stop Marolles is tijdelijk niet in gebruik. Ga naar de halte Sablon om uw tour voort te zetten.


Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

Boek online & bespaar 2 € !

Boek nu !

Website disclaimer & Privacy policy

De website www.citysightseeingbrussel.be (hierna “de website”) is eigendom van :
City Sightseeing Brussels
Adres maatschappelijk zetel: Alfons Gossetlaan, 15,  B - 1702 Groot-Bijgaarden
Telefoon: 02/466.11.11
E-mail: info@citysightseeingbrussel.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0477.671.529

1. Website disclaimer.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de bezoeker, gebruiker of klant (hierna de “gebruiker(s)”) zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende :
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan City Sightseeing Brussels of rechthoudende derden ( o.a. partners van City Sightseeing Brussels) .

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
City Sightseeing Brussels levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal City Sightseeing Brussels de nodige inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker de beheerder van de website contacteren : info@citysightseeingbrussel.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. City Sightseeing Brussels geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
City Sightseeing Brussels kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website, het gebruik van informatie op deze website of van op een andere website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of van derden.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. City Sightseeing Brussels verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

2.    Privacybeleid
City Sightseeing Brussels erkent het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens die van klanten verkregen wordt en respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. City Sightseeing Brussels heeft een Privacy Policy aangenomen die de regels vastlegt i.v.m. het verzamelen, het bewaren en het gebruik van de gegevens die gebruikers via de website verschaffen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens bij City Sightseeing Brussels is Alexander Dochy, Zaakvoerder.

City Sightseeing Brussels
-    vraagt bij gebruik van de website persoonlijke gegevens op
-    respecteert hierbij de privacy van alle gebruikers van haar website
-    draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld
-    gebruikt de verkregen persoonlijke gegevens die redelijkerwijze noodzakelijk zijn om aan de verwachtingen van gebruikers te voldoen, om de commerciële doelstellingen te realiseren in voorkomend geval met partners van City Sightseeing Brussels, om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om gebruikers info te verschaffen.

Om het bestellen bij City Sightseeing Brussels en het gebruik van de website zo aangenaam mogelijk te laten zijn, om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren behandelt en houdt City Sightseeing Brussels
-    de verkregen persoonlijke gegevens
-    de gegevens met betrekking tot de bestellingen
-    de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten
met de grootste omzichtigheid bij.
City Sightseeing Brussels doet het uiterste om de juistheid, de veiligheid en de integriteit van de verzamelde gegevens te garanderen.
City Sightseeing Brussels zal de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken zoals hieronder bepaald met de expliciete toestemming van de gebruiker.
Gegevens over het gebruik van de website en de feedback die City Sightseeing Brussels krijgt van gebruikers van de website helpen City Sightseeing Brussels om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als een gebruiker besluit een recensie te schrijven, kan deze zelf kiezen om de naam of andere persoonlijke gegevens toe te voegen. City Sightseeing Brussels is benieuwd naar de mening van gebruikers, maar behoudt zich het recht voor bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als een gebruiker reageert op een actie of prijsvraag, vraagt City Sightseeing Brussels naam, adres en e-mailadres van de deelnemers. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op deze marketingacties te meten en verder marketingacties te voeren. Door deel te nemen aan de wedstrijd geven de gebruikers expliciet toestemming aan City Sightseeing Brussels om de persoonlijke gegevens te gebruiken.


City Sightseeing Brussels beschermt de privacy van gebruikers op de volgende wijze:
-    City Sightseeing Brussels vraagt expliciet de vrijwillige toestemming van de gebruiker om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken. De gebruiker stemt daar dan ook expliciet mee in. City Sightseeing Brussels gebruikt de persoonlijke gegevens dus nooit zonder toestemming van de gebruiker.  
-    City Sightseeing Brussel verkoopt de gegevens van de gebruikers niet. Meer nog, persoonlijke gegevens worden nooit gegeven, verkocht of ter beschikking gesteld van derden behalve indien deze derden toegang tot deze data moeten hebben omdat zij direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestellingen (bijvb de leveringsdiensten) of de te ontwikkelen aanbiedingen-acties-producten van City Sightseeing Brussels en/of partners. De werknemers van City Sightseeing Brussels en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
-    City Sightseeing Brussels kan de gebruikers van de website enkel over eigen (en over die van partners) aanbiedingen-acties-producten informeren bijvb. door e-mails te verzenden. Indien een gebruiker geen mails meer wenst te ontvangen, kan deze zich op elk moment uitschrijven door op de sign-out link onderaan een ontvangen e-mail te klikken of door een e-mail te sturen naar info@citysightseeingbrussel.be . City Sightseeing Brussels zal dan de gebruiker onmiddellijk stoppen met e-mails en newsletters te versturen.
-    Veiligheid : Als een gebruiker bij City Sightseeing Brussels een bestelling plaatst, worden de ingevoerde persoonlijke gegevens in een niet-publieke database op een secure server bewaard. De gegevens worden door de gebruikers zelf ingevoerd op de daarvoor bestemde pagina’s op de website en versleuteld via het internet verzonden zodat ze niet kunnen worden veranderd.
City Sightseeing Brussels heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen die redelijkerwijze met de huidige technologie mogelijk zijn om verlies, illegaal gebruik of wijzigingen aan de persoonlijke gegevens te beletten, alsook om betalingen veilig te maken . City Sightseeing Brussels maakt hierbij gebruik van SSL (een beveiligde server). Om betalingen te kunnen verrichten via SSL is er geen speciale software voor de gebruiker.
City Sightseeing Brussels besteedt aan de veiligheid in de toekomst ook de nodige aandacht en volgt de technologische ontwikkelingen.
-    Iedere gebruiker die een online bestelling op deze website maakt en online betaling kiest, wordt gevraagd het nummer van de bank- of kredietkaart te geven. Deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifiëerde betalingsaanbieder Igenico , die een 100% veilige transactie verzekert. De medewerkers van City Sightseeing Brussels zullen uw creditcard- of bankkaartnummer niet zien.
-    Op de pagina’s op de website waarin City Sightseeing Brussels naar persoonlijke gegevens van gebruikers vraagt, is duidelijk aangegeven welke invulvelden verplicht ingevuld moeten worden en welke optioneel zijn.
-    Welke persoonlijke gegevens worden gevraagd ? City Sightseeing Brussels vraagt de volgende persoonlijke gegevens  :
o    Naam, adres en telefoonnummer
o    E-mail adres
o    Betalingsinformatie zoals kredietkaart of bankrekeningnummers
-    Indien een gebruiker ook een telefoonnummer verschafte, zal City Sightseeing
Brussels enkel contact opnemen per telefoon indien dit noodzakelijk is om een gebruiker te informeren over de gemaakte bestellingen of gestelde vragen.
-    City Sightseeing Brussels is niet verantwoordelijk voor fouten in de door de gebruiker opgegeven data (adres, facturatiegegevens of andere persoonlijke gegevens) waardoor City Sightseeing Brussels haar verplichtingen niet kan uitvoeren (zoals bijvb het leveren of verzenden van informatie). In voorkomend geval is gebruiker zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van een gekregen of gebruikt paswoord dat gelinkt is met zijn/haar gebruiksprofiel. Indien een kandidaat gebruiker onder de 18 jaar is, dan kan de website enkel gebruikt worden indien een ouder of voogd daarmee instemde.
-    Een gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan een gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Brussels City Sightseeing, info@citysightseeingbrussel.be  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan een gebruiker vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of deze laten verwijderen.
-    City Sightseeing Brussels kan de persoonlijke gegevens van een gebruiker gebruiken voor doeleinden die niet in de huidige Privacy Policy zijn omschreven. In voorkomend geval zal City Sightseeing Brussels de gebruiker contacteren alvorens de gegevens te gebruiken voor nieuwe doeleinden. Op dat moment zal City Sightseeing Brussels de  gebruiker de mogelijkheid geven om zich uit te schrijven.
-    City Sightseeing Brussels kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat gebruikt wordt  of de domeinnaam van de website langs waar naar de website gekomen werd, of waarlangs deze verlaten werd. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
-    Cookies : Door gebruik te maken van de website, gaat de gebruiker akkoord dat City Sightseeing Brussels gebruik maakt van 'cookies' op de harde schijf van de computer of een mobiele telefoon die gebruikt werd om de website te bezoeken geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of de mobiel telefoon van een gebruiker geplaatst wordt wanneer deze de  website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een computer of mobiele telefoon identificeren. Een gebruiker kan zijn browser zo instellen dat  zijn computer of mobiele telefoon tijdens het surfen en bestellen bij City Sightseeing Brussel geen cookies ontvangt, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan via de instellingen van de browser (via de help-functie). Het kan zijn dat hierdoor bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet kunnen gebruikt worden.
City Sightseeing Brussels gebruikt cookies om computers of mobiele telefoons te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen City Sightseeing Brussels in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Het gaat hierbij om :
o    ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
o    ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
o    Google analytics: De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van eigen “cookies” om de website van City Sightseeing Brussels te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe gebruikers een website gebruiken, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Gebruikers kunnen ook het gebruik van deze cookies weigeren door in de door hen gebruikte browsers de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval zal de gebruiker wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
-    Websites van derden : Indien een gebruiker van de City Sightseeing Brussels website op een link naar een website van een derde klikt verlaat de gebruiker de website van City Sightseeing Brussels. Aangezien City Sightseeing Brussels de activiteiten van derden niet kan controleren, ook niet m.b.t. de bescherming van persoonlijke gegevens, kan City Sightseeing Brussels desgevallend geen verantwoordelijkheid dragen voor de bescherming en geen garanties geven dat derden dezelfde bescherming bieden voor de persoonlijke gegevens. City Sightseeing Brussels kan de gebruikers er enkel op wijzen de nodige aandacht aan de bescherming van hun persoonlijke gegevens te besteden bij het doorklikken naar websites van derden.  

Bij verdere vragen of bemerkingen over de Website Disclaimer en de Privacy Policy van City Sightseeing Brussel, kan een gebruiker contact opnemen via info@citysightseeingbrussel.be . De City Sightseeing klantenservice helpt een gebruiker graag verder als deze informatie nodig heeft over zijn gegevens of als de gebruiker deze wilt wijzigen. In geval wijziging van de Privacy Policy van de City Sightseeing Brussels website nodig mocht zijn, dan vindt de gebruiker op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Voorrang van Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden : in geval van twijfel, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen de verschillende vertalingen van deze Website Disclaimer en de Privacy Policy zal de Nederlandstalige tekst voorrang hebben op de andere versies.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.